Monday, 13 August 2012

MSU tawar program penyelidikan


Oleh Ruhaiza Rusmin
ruhaizarusmin@hmetro.com.my

SELAIN mengendalikan program pengajian peringkat sarjana muda dan diploma, Management & Science University (MSU) melalui School of Graduate Studies (SGS) dan Graduate School of Management (GSM) turut menawarkan program pengajian pasca siswazah secara penyelidikan atau kerja kursus.

Ia ditawarkan di peringkat doktor falsafah, sarjana, diploma dan sijil dengan bidang pengkhususan seperti Business Administration, Management/Business, Computer Science, Accounting/Finance, ICT, Bioinformatics, Biomedical Science, Foodservice Technology, Biomedicine, Information Technology and Management, Computer Network, Software Engineering serta Commercial Law. 
Dekan School of Graduate Studies, Profesor Datuk Dr Asbi Ali berkata, program pasca siswazah yang ditawarkan menggunakan kaedah penyelidikan fleksibel bagi pelajar yang mengikuti pengajian secara sambilan.

“Kaedah ini membolehkan calon bekerja yang berminat melanjutkan pengajian me-ngikutinya tanpa perlu bercuti atau meninggalkan pekerjaan.

“Program ini bukan juga sesuai bagi golongan yang berminat menambah pengetahuan di peringkat tinggi,” katanya.

MSU melalui SGS sehingga kini menawarkan tujuh bidang pengkhususan peringkat doktor falsafah, 13 bidang pengkhususan peringkat sarjana serta dua bidang pengkhususan bagi program sijil dan diploma.

GSM pula, menawarkan program pengajian peringkat doktor falsafah dan sarjana dalam bidang Business Administration dengan kaedah pengajaran yang digunakan membabitkan pendekatan inovatif seperti lawatan industri, permainan pengurusan, kajian kes, pembentangan video dan interaksi dalam talian.

Program Pembangunan Usahawan dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat (MARA) turut ditawarkan melalui GSM dengan peserta program yang layak akan mendapat tajaan penuh Mara dan memperoleh Ijazah Sarjana Perniagaan (MBA) selpas tamat pengajian.

Pusat inkubator yang ditubuhkan membolehkan peserta menggunakan ilmu dan pengetahuan dalam keadaan pengurusan atau perniagaan sebenar.

MSU turut menawarkan program pengajian peringkat pra universiti, diploma, sarjana muda melalui fakulti dan pusat pengajiannya iaitu Faculty of Health & Life Sciences, Faculty of Business Management & Professional Studies, Faculty of Information Sciences & Engineering, International Medical School, School of Pharmacy dan Centre for Foundation Studies.

Hubungi jabatan kaunseling & komunikasi, di talian 03-5521 6868 (SGS) atau 03-22736410 (GSM), SMS de-ngan menaip SGS/GSMnama dan e-mel kepada 019-3419152/016-356 8251/012-249 6551 atau layari www.msu.edu.my

No comments:

Post a Comment