Thursday, 26 September 2013

Memacu ekonomi bumiputera

SELEPAS Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak melancarkan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera di Universiti Teknologi Mara (UiTM) baru-baru ini, ia menjadi satu isu yang dibahaskan di media massa. Ini adalah perkara yang baik kerana ia menunjukkan minat yang tinggi pelbagai pihak kepada soal ekonomi bumiputera. Sekali gus, ia mengangkat harakat perbahasan isu ekonomi bumiputera.

Pandangan Pengerusi Majlis Perundingan Ekonomi Melayu (MAPEM), Tan Sri Rozali Ismail dalam rencana “Ayuh Perkasakan Ekonomi Melayu (Utusan Malaysia, 24 September 2013) adalah baik. Tulisan tersebut menunjukkan keprihatinan seorang tokoh korporat dan pemimpin NGO bumiputera yang tinggi kepada isu ini.

Bagaimanapun atas semangat untuk memurnikan tulisan itu, maka elok diberikan sedikit pencerahan sekali gus membetulkan fakta kepada tulisan beliau yang menyebut bahawa, “Lihat saja apa yang berlaku kepada Unit Peneraju Agenda Bumiputera yang ditubuhkan pada Februari 2011 sebagai unit strategik untuk menerajui, memacu dan menyelaras agenda Bumiputera. 

Sejak agensi itu melancarkan program ‘outreach’ bagi membantu usahawan berpotensi, hanya 18 usahawan Melayu dari seluruh Malaysia berjaya dikumpulkan. Lebih malang lagi, kesemua syarikat tersebut tidak dibantu sehingga hari ini. Kenapa susah sangat mahu membantu syarikat terbabit?"

TERAJU diwujudkan sebagai satu unit strategik dan berfungsi sebagai sekretariat kepada Majlis Tindakan Ekonomi Bumiputera (MTAB). Sejak penubuhannya, MTAB telah meluluskan pelbagai dasar dan strategi. Ini termasuklah Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera, pelupusan aset syarikat berkaitan kerajaan (GLC) oleh Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan peruntukan khas (carve out) kontrak projek mega untuk syarikat-syarikat bumiputera.

Mesyuarat MTAB yang lalu juga meluluskan cadangan menubuhkan Unit Pembangunan Usahawan Bumiputera di semua kementerian. Pengumuman mengenai keputusan MTAB ini dibuat oleh Perdana Menteri di Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera pada 14 September lalu. Kita berharap apabila unit ini beroperasi, ia akan dapat meningkatkan penyertaan bumiputera di kementerian-kementerian berkenaan, termasuklah menyediakan peluang-peluang perniagaan yang lebih besar untuk usahawan.

Di bawah peruntukan khas (carve out) kontrak projek mega yang diluluskan oleh MTAB, sebanyak 22 syarikat bumiputera telah mendapat kontrak bernilai RM9.1 bilion atau 47% nilai keseluruhan kontrak MRT. Jumlah ini tidak termasuk syarikat-syarikat bumiputera lain yang turut melakukan kerja-kerja sub-kontrak dan kerja-kerja kecil (kelas F) di bawah projek berkenaan. Sekiranya ini dimasukkan, jumlah syarikat yang mendapat manfaat mencecah ratusan.

MTAB memperakukan model ini sebagai satu kaedah mengagihkan projek mega kepada bumiputera. Perdana Menteri yang mempengerusikan MTAB bersetuju agar ia diperluaskan kepada empat lagi projek lain iaitu Menara Warisan Merdeka, Bukit Bintang City Centre, Pembangunan Tanah RRI Sungai Buloh dan Pusat Pameran Matrade. Keseluruhan nilai kontrak dalam projek- projek ini yang diperuntukkan kepada bumiputera bernilai RM4.2 bilion atau secara purata 40% nilai kontrak.

Bagi menggalakkan penyertaan bumiputera dalam inisiatif pembiayaan swasta, TERAJU bekerjasama dengan Unit Kerjasama Awam-Swasta (UKAS) untuk menyalurkan Dana Mudahcara. Dana berbentuk geran 15% dari nilai projek diberikan kepada inisiatif pembiayaan swasta bumiputera bernilai sekurang-kurangnya RM5 juta.

Sehingga Ogos tahun ini TERAJU meluluskan geran Dana Mudahcara sebanyak RM404.5 juta kepada 87 buah projek dengan nilai pelaburan swasta RM3.7 bilion. Inisiatif syarikat-syarikat bumiputera ini dijangka menyediakan sejumlah 13,000 peluang pekerjaan kepada rakyat.

Selain itu, sehingga kini sebanyak 450 buah syarikat telah menyertai program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TeraS). Syarikat-syarikat ini berpeluang mendapat akses kepada pembiayaan modal kerja dan perolehan aset berjumlah RM1.62 bilion di tiga institusi kewangan. Sehingga Ogos 2013, 91 syarikat TeraS mendapat pembiayaan berjumlah RM387 juta dan jumlah ini meningkat dari semasa ke semasa.

TERAJU juga melakukan intervensi dan kolaborasi dalam program pembangunan usahawan di pelbagai kementerian dan agensi bagi menentukan bumiputera mendapat peluang yang lebih besar. Bagi mengelakkan pertindihan fungsi dan sesuai dengan peranan TERAJU sebagai unit strategik, program-program ini dilaksanakan melalui agensi-agensi yang bersesuaian.

Antaranya ialah program Prosper Teras dan skim usahawan prasekolah yang dilaksanakan melalui Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), pembiayaan ekuiti dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan pembiayaan agropreneur yang dilaksanakan melalui Johor Corporation. Program Prosper Teras telah memberikan pembiayaan kepada perusahaan kecil dalam bidang otomotif, telekomunikasi, bekalan pembinaan dan perkhidmatan profesional.

Kesemua inisiatif ini mensasarkan pelbagai kelompok usahawan, termasuklah perusahaan mikro. Beberapa inisiatif lagi sedang dipertimbangkan oleh kerajaan bagi tujuan mendapatkan peruntukan kewangan dan akan dihebahkan kepada umum apabila mendapat kelulusan. 

Dalam bidang pendidikan, TERAJU telah menubuhkan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB) sebagai salah satu inisiatif “quick win" untuk meningkatkan kapasiti Bumiputera. Sehingga kini seramai 921 orang pelajar telah dan sedang menjalani program-program YPPB seperti Tunas Geliga, Tunas Iltizam, Tunas Potensi, Peneraju Profesional. TERAJU juga bekerjasama dengan Yayasan Sarawak bagi melaksanakan program bagi meningkatkan bumiputera dalam bidang perakaunan.

TERAJU juga membangunkan dan memberikan peruntukan untuk program pembangunan felo sektor pembinaan bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). Program ini mensasarkan kepada empat kelompok tenaga mahir iaitu pengurusan pembinaan, graduan pembinaan, penyelia (pembinaan dan kimpalan) dan pekerja mahir pembinaan (perancah dan pelukis pelan minyak dan gas). Seramai 120 graduan dijangka dilahirkan pada setiap tahun.

Bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian, Najib mengumumkan penubuhan Majlis Ekonomi Bumiputera (MEB) bagi menggantikan MTAB. Ini adalah satu langkah ke hadapan. Sekiranya MTAB bersidang tiga bulan sekali, MEB akan bermesyuarat setiap bulan bermula Oktober ini. Dengan keanggotaan yang lebih kecil dan spesifik, MEB akan menjadi platform yang berkesan untuk menentukan semua inisiatif pemerkasaan ekonomi bumiputera memberikan manfaat kepada rakyat seperti yang diharapkan. Pengumuman Najib bahawa Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB) dan Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) akan diletakkan di bawah pengurusan TERAJU akan terus membuka peluang kepada usahawan bumiputera.

TERAJU juga diberikan peranan untuk menyelaras inisiatif-inisiatif pemerkasaan ekonomi bumiputera. Kesemua ini adalah merupakan cabaran besar yang harus digalas oleh kita bersama. Atas semangat itulah maka TERAJU mengundang semua pihak untuk bersama-sama mendokong agenda pemerkasaan ekonomi bumiputera.

PENULIS ialah Pengarah Kanan, Pengurusan Stakeholder, Unit Peneraju Agenda Bumiputera, Jabatan Perdana Menteri.No comments:

Post a Comment